Eliminacije znotraj organskih spojin
 

Eliminacije znotraj organskih spojin vaja 4


Zapiši reakcijo eliminacije vodikovega klorida, ki poteče na prikazani spojin. Poimenuj produkt reakcije. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nika Ažbe