Elipsa
 

Elipsa vaja 5


Zapišite enačbo elipse v središčni legi, ki ima včrtano krožnico , očrtano krožnico in gorišči na abscisni osi.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.