Utrditev snovi
 

Utrditev snovi vaja 2


Elipsa s središčem v izhodišču koordinatnega sistema ima dve temeni in ter poteka skozi točko . Zapišite njeno enačbo in drugi dve temeni.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.