Matura 2018, jesenski rok, osnovni nivo
 

Matura 2018, jesenski rok, osnovni nivo vaja 12


Elipsa s središčem v točki se dotika ordinatne osi (ima z ordinatno osjo natanko eno skupno točko), na abscisni osi pa odreže daljico dolžine 4. Izračunajte polosi elipse in zapišite njeno enačbo. Narišite skico. Rezultati naj bodo točni. 

glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.