Matura 2006, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2006, spomladanski rok, višji nivo vaja 1


V pravokotnem koordinatnem sistemu v ravnini so dane točke A(-2,4), B(4,4) in C(5,3).


  • Izračunajte kot med daljicama OB in AC. (Točka O je izhodišče koordinatnega sistem.) Rezultat zaokrožite na kotno minuto.


  • Zapišite enačbo krožnice, ki poteka skozi točke A, B in C. Koliko meri polmer te krožnice?


  • Zapišite enačbo tiste elipse z goriščema A in B, ki poteka skozi točko C. Elipso narišite v koordinatni sistem.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh