Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 27


Zapiši eksplicitno obliko enačbe za dani smerni koeficient k in točko T, ki leži na premici:

k = 2 in T(2,1)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman