Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 47


Zapiši eksplicitno obliko enačbe za dani smerni koeficient k in točko T, ki leži na premici:

in T(4,0)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman