Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 24


Zapiši eksplicitno obliko enačbe za dani smerni koeficient k in točko T, ki leži na premici:

in T(4,0)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman