Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 25


Zapiši eksplicitno obliko enačbe za dani smerni koeficient k in točko T, ki leži na premici:

k = -3 in T(1, 2)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman