Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 30


Zapiši enačbo premice, ki poteka skozi točki:


(-3,-1) in (0,5)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman