Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 24


Zapiši eksplicitno enačbo premice, ki poteka skozi točki:


(1,5) in (6,-10)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman