Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 32


Zapiši eksplicitno enačbo premice, ki poteka skozi točki:


(1,5) in (6,-10)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman