Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 22


Zapiši eksplicitno enačbo premice, ki poteka skozi točki:


(1,-1) in (-3,1)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman