Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 31


Zapiši eksplicitno enačbo premice, ki poteka skozi točki:


(1,-1) in (-3,1)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman