Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 14


Dane so točke A(4,5), B(-8,2) in C(44,15). Dokaži, da ležijo na isti premici.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman