Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 9


Dane so točke , , in . Računsko preveri katere točke ležijo na premici z enačbo .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman