Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 33


Graf linearne funkcije f seka ordinatno os pri ter za funkcijo velja f(7) = 1 .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman