Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 7


Graf linearne funkcije f gre skozi točki A(-3, 5) in B(3, -1). Zapiši predpis te funkcije.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman