Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 3


Za linarno funkcijo f velja, da ima vrednost 1 pri x = 4 in vrednost 4 pri x = -2. Zapiši predpis funcije f.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman