Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 34


Linearna funkcija f ima ničlo pri vrednosti 2 in njena začetno vrednost je -4. Zapiši predpis funkcije f.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman