Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 35


Zapiši predpis za linearno funkcijo f, katere graf seka abscisno os pri -8, ordinatno os pa pri 4.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman