Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 52


Zapiši predpis za linearno funkcijo f, katere graf seka absisno osi pri 3 in je vzporeden simetrali sodih kvadrantov.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman