Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 65


Dan je trikotnik z oglišči , in


  • Zapišite nosilko stranice AB.


  • Zapišite enačbo premice, ki gre skozi oglišče C in je vzporedna stranici AB.


  • Zapišite enačbo nosilke težiščnice na stranico AB.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič