Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 62


Dane so točke , , in Pokažite, da so točke oglišča paralelograma.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič