Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 12


V ravnini narišite množico točk (x, y), za katero velja


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič