Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 41


Zapišite implicitno enačbo premice, ki poteka skozi točko in je vzporedna premici


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič