Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 46


Zapišite implicitno enačbo premice, ki poteka skozi točko in je vzporedna premici


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič