Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 45


Zapišite implicitno enačbo premice, ki poteka skozi točko in je vzporedna simetrali lihih kvadrantov.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič