Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 57


Za katero vrednost parametra b sta premici z enačbama in vzporedni.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič