Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 47


Zapišite smerni koeficient premice podane z enačbo in premico narišite. Izračunajte ploščino trikotnika, ki ga premica omejuje s koordinatnima osema.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič