Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 16


Zapiši točko, ki leži na premici y = 2x + 3 in ima absciso:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman