Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 21


V implicitni obliki je podana premica Zapišite še eksplicitno in odsekovno obliko premice.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič