Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 76


Dana je enačba premice


  • Za kateri realni števili a bo premica vzporedna premici ?


  • Za katera realna števila a lahko premico zapišemo v odeskovni obliki?


  • Katera od premic seka abscisno os v točki (1, 0)?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič