Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 40


Zapišite eksplicitno obliko enačbe premice skozi točki A(2,-3) in B(-4,-6). Izračunajte ploščino trikotnika med premico in koordinatnima osema.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej