Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 66


Dan je negativno orientiran trikotnik ABC z oglišči , in C, ki leži na premici . Določite oglišče C, če veste, da je ploščina trikotnika ABC enaka 12.5.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič