Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 1


Zapiši točko, ki leži na premici y = 2x + 3 in ima absciso:

-4


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman