Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 21


Zapiši točko, ki leži na premici y = 2x + 3 in ima absciso:

-4


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman