Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 36


V dani koordinatni sistem narišite premico z enačbo . Na premici narišite točko A z ordinato - 1. Zapišite absciso točke A in izračunajte, koliko je točka A oddaljena od izhodišča koordinatnega sistema. Rezultat naj bo točen. 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh