Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 40


V dani koordinatni sistem narišite premico z enačbo . Na premici narišite točko A z ordinato - 1. Zapišite absciso točke A in izračunajte, koliko je točka A oddaljena od izhodišča koordinatnega sistema. Rezultat naj bo točen. 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh