Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 46


Zapišite enačbo premice, ki je vzporedna premici , ordinatno os pa seka v točki . Obe premici nariši v dan koordinatni sistem. 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.