Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 74


Dana je linearna funkcija .


  • Za izračunajte ničlo funkcije in presečišče grafa z ordinatno osjo.

  • Izračunajte m, da bo graf funkcije vzporeden premici .


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.