Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 23


Zapiši točko, ki leži na premici y = -x - 2 in ima ordinato:

-3


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman