Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 8


Zapiši točko, ki leži na premici y = -x - 2 in ima ordinato:

-7


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman