Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 7


Zapiši točko, ki leži na premici y = -x - 2 in ima ordinato:

10


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman