Linearna funkcija
 

Linearna funkcija vaja 20


Zapiši točko, ki leži na premici y = -x - 2 in ima ordinato:

10


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman