Enačba premice v ravnini
 

Enačba premice v ravnini vaja 5


Zapiši točko, ki leži na premici y = -x - 2 in ima ordinato:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman