Enakomerno gibanje
 

Enakomerno gibanje vaja 19


Postaji A in B sta 20 km narazen. Skozi postajo A vozi proti postaji B tovorni vlak s hitrostjo 40 km/h. Najmanj koliko za njim mora peljati potniški vlak, ki pelje s hitrostjo 60 km/h, da se ne zaletita?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana