Enakomerno gibanje
 

Enakomerno gibanje vaja 8


Avtomobila vozita po dveh ravnih cestah, ki sta pravokotni drugo na drugo. Hitrost prvega avtomobila je 60 km/h, drugega pa 40 km/h. Kako se spreminja njuna medsebojna razdalja s časom?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana