Enakomerno gibanje
 

Enakomerno gibanje vaja 18


Lovec z lokom čaka v zasedi na jelena. Jelen priteče s hitrostjo 15 m/s v premici, ki je 30 m oddaljena od lovca. Kako daleč od lovca je jelen, ko izstreli lovec puščico, da bo zadel jelena v točki, ko je najbliže lovcu. Hitrost puščice je 40 m/s.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana