Enakomerno gibanje
 

Enakomerno gibanje vaja 11


Graf prikazuje, kako se pot tekača spreminja s časom.
Dopolni vrednosti na koordinatnih oseh in odgovori na vprašanja:

  • Koliko časa je med tekom miroval?

  • Kolikšna je bila njegova hitrost zadnjih trideset sekund?

  • Kolikšna je bila njegova povprečna hitrost?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana